150 kvik Fotballklubben Kvik
        Trondheims eldste fotballklubb
 

Medlemsinformasjon

Yngres avdeling i FK Kvik er foreldre-drevet og basert på frivillig innsats. Som alle andre idrettsklubber i Norge er også Kvik avhengige av dugnadsinnsats fra spillere og deres foreldre/foresatte, for å få økonomien til å gå rundt. Dette gjelder også for FK Kvik. Men sammenliknet med andre fotballklubber er dugnadsbelastningen i FK Kvik relativt liten. Dette skyldes i stor grad gjennomføring av Kvik-cup, som er en meget god inntektskilde for klubben. Her stiller medlemmer og foreldre/foresatte opp med større og mindre oppgaver.

Medlemmenes rettigheter og plikter

Som medlem i Kvik har du rett til å få følgende tilbud:

 • • Treninger som er tilrettelagt for ditt alders-nivå
 • • Deltakelse i seriespill om våren og høsten
 • • Alle spillere er skade-forsikret. Det vil si at dersom man blir skadet, får man dekket deler av utgifter til legebehandling, etter nærmere regler.
 • • Deltakelse i cuper i løpet av hele året, klubben yter cup-tilskudd til lagene.
 • • Deltakelse på aktuelle kurs; som f. eks ferdighetskurs, trenerkurs, dommerkurs.
 • • Du får utdelt klubbdrakt som skal brukes på kampene. Shorts og strømper kan du beholde, men trøya leveres til lagleder etter nærmere avtale (drakten skal ikke benyttes utenom kampene!)
 • • Lagleder/trener disponerer fotballer, førstehjelpsutstyr, kjegler, vester og annet utstyr som spillerne får benytte på kamper og treninger.

Spillere og foreldre/foresatte til spillere under 18 år har følgende plikter:

 • • Betale faktura for medlemskontingent/treningsavgift innen fristen. For at spilleren skal kunne delta på kamper må faktura være betalt innen forfallsdato. Spillere/foresatte som vil søke om utsettelse eller oppdeling i avdrag, ta kontakt med lagleder eller Kviks kasserer.
 • • Stille på vakter en av helgene i mars som Kvik cup avvikles.
 • • Eventuelt delta i andre dugnader for laget eller klubben.
 • • Spillerne må stille på alle treninger og kamper som er berammet. Spillere; evt foresatte, må gi beskjed dersom man ikke kan stille.
 • • Spillerne må ha godkjente fotball-sko og leggbeskyttere. (Merk at det anbefales bruk av to typer sko; en type for kunstgress/grus og en annen type for naturgress. I tillegg benyttes inne-fotballsko)
 • • For spillere på seniorlag gjelder i tillegg egne regler, som er nedfelt i kontrakt som inngås mellom spiller og klubb.

Samarbeidsavtale med Sparebank 1

Høsten 2006 undertegnet fotballklubbene TROND og KVIK en unik samarbeidsavtale med SpareBank 1 Midt-Norge. Samarbeidsavtalen er kommet i stand for å hjelpe til med å bygge og drifte den nye kunstgressbanen på Rosenborg. SpareBank 1 benytter sitt gavefond som har som formål å bidra til aktiviteter som støtter, bygger og utvikler Midt-Norge.

Gjennom aktiv bruk av Rabattsjekken, som finnes lenger ned på siden, kan medlemmer og venner av klubbene hjelpe både Kvik og Trond med økonomien og samtidig forbedre sin private økonomi. Et ”vinn – vinn” samarbeid.

Sponsoravtalen gir kunstgressprosjektet flere hundretusen kroner i grunnfinansiering over fire år. Vår gjenytelse er blant annet at banken får profilere seg med arenareklame, draktreklame på alle spillertrøyer og får møte medlemmene direkte på årsmøter, kamper, turneringer og lignende.

I tillegg er det mulig for klubbene å oppnå ytterligere 500 000 kroner i støtte til prosjektet gjennom at våre medlemmer og venner blir kunder i banken. Lagene oppnår en bonus på 2000 kr per nytt kundeforhold som opprettes våren 2007. Deretter faller bonusen til 1000 kr.

Ledelsen i Trond og Kvik mener at avtalen er unik og et spennende alternativ til andre mer tradisjonelle dugnadsformer som krever aktiv medvirkning fra foreldre og foresatte i form av loddsalg eller andre inntektsbringende aktiviteter.

Dersom du vurderer å flytte/etablere boliglån eller å selge bolig, oppfordrer vi deg til å ta med deg Rabattsjekken til banken på TMV-kaia 1 på Nedre Elvehavn for en uforpliktende samtale.

Ring banken (tel 07300 eller 918 73000) og avtal tid for et uforpliktende møte. Husk å nevne at du har tilknytning til KVIK eller TROND slik at møtet blir registrert!

Neste A-kamp

Uvisst
150 kvik

4. divisjon 2020

Pos Team Pl Pts
1. Rennebu 0 0
2. Svorkmo 0 0
3. Orkla 2 0 0
4. Hitra 0 0
5. NTNUI 2 0 0
6. Stjørdals-Blink 2 0 0
7. Buvik 0 0
8. Trygg/Lade 0 0
9. Kvik 0 0
10. Nardo 2 0 0
11. KIL/Hemne 0 0
12. Fram 0 0

Neste Kvik 2-kamp

Uvisst
150 kvik

5. divisjon 2020

Pos Team Pl Pts
1. KIL/Hemne 2 0 0
2. Kvik 2 0 0
3. Nidelv 0 0
4. Strindheim 2 0 0
5. Rindal 0 0
6. Flatås 0 0
7. Meldal 0 0
8. Nationalkam. 0 0
9. IL Tempo 0 0
10. Tiller 2 0 0