150 kvik Fotballklubben Kvik
        Trondheims eldste fotballklubb
 

Årsmøtet: Stubbe med ildsjelpris og Skjervold ny leder


22. september ble del 2 av klubbens årsmøte gjennomført. Møtets høydepunkt var annonseringen av Bjørg og Roar Stubbe som årets ildsjeler i Trondheim kommune. Skjervold ble valgt til ny leder, og er med det klubbens første kvinnelige leder, mens Jon Stian Haukli, Tom-André Tomren og Even Tokerud ble tildelt hederstegnet i bronse. Det er også gledelig at vi kan melde om en god økonomisk situasjon for både 2019 og annerledesåret 2020. Referat, årsberetninger, regnskap og budsjett er vedlagt nederst. 


Årets ildsjeler
"Idrettsrådet i Trondheim har etter innspill fra fotballklubben Kvik, besluttet at dere på bakgrunn av stort engasjement og enorm frivillig innsats gjennom mange år for klubben og idretten i Trondheim, fortjener å få hedersbevisningen «Årets ildsjel» i Trondheim i år!"

Noen utdrag fra gratulasjonsbrevet:
"Ekteparet Stubbe har i årevis bidratt til at barn, unge og voksne i Fotballklubben Kvik har fått en flott sportslig og sosial hverdag. De har sørget for at Rosenborganlegget har fått på plass både tribune, innbytterbenker m/boder, høyttaleranlegg, speakerbod m.m., til stor glede for alle aktive i både FK Kvik og IL Trond.

Med Roar som turneringssjef, står de bak mye av planleggingen og gjennomføringen av Kvik Cup: En av Norges største innendørsturneringer for barn de siste 35 årene. På klubbens seniorlag legger de ned en stor innsats for å skape gode rammer: Smører matpakker, vasker drakter, drifter kiosken, koster og rydder, vasker etter fest, er speaker og ordner alt annet av småting som dukker opp. Roar er aktiv i fotballens venner og sentral i samarbeidsprosjektet mellom Kvik og Trond, mens Bjørg er utstyrsansvarlig og i ledelsen av klubbhuskomiteen.
I tillegg til alt dette, er det sikkert mye vi har glemt å nevne. De er rett og slett ildsjeler tvers igjennom, og er til stor inspirasjon for alle rundt dem."

Hele Kvik er glad i dere, og setter utrolig stor pris på alt dere gjør og har gjort for oss. På vegne av hele klubben: Gratulerer så mye. Dette er vel fortjent!
Første kvinnelige leder
Leder Even Tokerud og nestleder Linda Skjervold bytter roller i styret. Dette betyr at FK Kvik for første gang, i klubbens 120 år lange historie, har en kvinnelig leder. Einar Lunåshaug er ny sekretær, og vi takker avtroppende referent Sondre Fossheim for alle hans bidrag i Kvik. Morten Krokstad er også nytt styremedlem. Det nye styret består dermed av følgende: 

Leder: Linda Skjervold
Nestleder: Even Tokerud
Kasserer: Roland Böni
Sekretær: Einar Lunåshaug
Styremedlem: Bjørg Stubbe
Styremedlem: Roar Stubbe
Styremedlem: Morten Krokstad

Minneord
Siden årsmøtet i 2019 er det dessverre flere av Kviks medlemmer som har gått bort. Under årsmøtet ble disse minnet med ett minutts stillhet og minneord fra Gunnar Mack. Vi minnes Rudolf Pallesen, Thore Kielland, Henry Kielland, Hans Cato Guldberg, Endre Indrehus, Kjell Engebretsen og Atle Ødegaard med sorg, glede og respekt. Utdrag fra minneordene er gjengitt i årsmøte-referatet, som ligger vedlagt. 

Hederstegn
På årsmøtet ble Jon Stian Haukli, Tom-André Tomren og Even J. Tokerud tildelt hederstegnet i bronsje. I tillegg til å være spillere, har de tre også hatt roller i styret og/eller som trenere for klubbens seniorlag. Jon Stian deltok digitalt på årsmøtet, og er derfor ikke avbildet. 

Følgende filer er vedlagt: 
- Referat årsmøte del 2
- Årsmøte 2020, saksliste og årsberetninger
- Referat årsmøte del 1
- Årsregnskap 2019
- Budsjett 2020
Del

Innmelding i Kvik


Neste Kvik 1-kamp

Lørdag 08.10.2022, kl. 16.00
Flatanger - Kvik 1
AQS Arena

Flatanger logo150 kvik

Tabellen finner du her


Neste Kvik 2-kamp

Søndag 09.10.2022, kl. 14.00
 Kvik  2 - Ranheim TF 3
Rosenborgbanen 11er

150 kvik150 ranheim

Tabellen finner du her