150 kvik Fotballklubben Kvik
        Trondheims eldste fotballklubb
 

Kampreglement

NFF`s lover og reglement for fotball/spill på små baner gjelder. Unntak fra NFF´s regler er uthevet. Alle lag må levere laglister i sekreteriatet ved banen senest 5 min før lagets første kamp.

I klassen 6-8 år spilles det med binger med vant(10X15 meter) og småmål. Ingen offisde, straffespark eller serie(evt. gult kort). Anbefalt antall spillere fra NFF: 5 spillere.


I klassen 9-12 år Spilles alle kampene på håndballbane med dens ordinære oppmerking.

Som målfelt regnes straffesparkfeltet.

Straffesparkfeltet tilsvarer”6-m feltet” på håndballbanen.

Det brukes håndballmål (3X2 meter).

Anbefalt antall spillere fra NFF: 7 spillere.

Ballen

3-er futsallball benyttes i klassene 6-9 år.

4-er futsball benyttes i klassene 10-12 år.

Antall spillere

Lagene skal bestå av 3 utespillere uten keeper i klassene 6-8 år. I klassene 9-12 år skal lagene bestå av 4 utespillere+keeper. Hvis et lag ikke klarer å stille riktig antall spillere ved kampstart, deltar begge lag med likt antall spillere.

Spilleberettigelse

Spillere som deltar skal være spilleberettiget i h.t. NFF´s lover.Lagene skal levere inn  navneliste over de spillere som skal delta på hvert lag før første kamp. En spiller må gjennom hele turneringen spille med det nummer som er oppgitt på navneliste.

Det er tillatt å bruke en overårig spiller som er eldre pr.lag. Men spiller vedkommende som overårig i turneringen, må vedkommende også spille  som det i sesongen/serien.

TFK har rett til innsyn i spillelister etter turneringen om det skulle være tvil om noen spillere.

Spilerens utstyr

Bare innendørssko eller joggesko er tillatt.Sko med sorte såler som setter merker på banedekket er strengt forbudt. Farlige ting ( eks smykker,klokker,ørepynt  etc) må fjernes.

Leggskinn er påbudt i alle klasser.

 

Draktlikhet

Approberte farger gir fortrinnsrett. Ved draktlikhet skal det laget som er nevnt først i kampoppsettet skifte drakter. Sekretariatet har vester til utlån. Lagene plikter å sjekke før kampstart.

Lag som ikke møter

Lag som ikke møter til fastsatt tid, taper kampen med resultatet 0-0 ( jmf NFF´s kampreglement § 10 og 11). Trekker et lag seg fra turneringen etter å ha spilt en eller flere kamper, strykes lagets kamper.

Kampens begynnelse

Det laget som står først i kampoppsettet starter på banehalvdel A. En kamp kan ikke begynne før det minste antall spillere fra hvert lag er på banen.

Avspark

Kampen begynner med en dropp fra midten av banen med en spiller fra hvert lag. De andre spillerne må være på egen banehalvdel og minst 5 meter unna ballen. Ved avspark etter scoring må motstander være minst 5 meter unna ballen.

Ved avspark skal ballen spilles langs midtstreken eller framover på banen. Spilles ballen tilbake på egen banehalvdel ved avspark, skal nytt avspark tas.

Ballen ute av spill

Ballen er ute av spill når den treffer taket .Gjennopptas med innspark til motstanderlaget fra sidelinjen nærmest der ballen traff taket.

Offside

Offside regelen anvendes ikke.

Frispark

Indirekte frispark skal tas fra det nærmeste punktet på 6-meter –linjen dersom forseelsen finner sted innenfor straffesparkfeltet. Motspiller må være minst 5 meter fra ballen ved frispark. Hvis et lag drøyer mer enn 4 sekunder med  ta frisparket, skal motstander tildeles frisparket.

Straffespark

Straffesparket skal tas fra 6-meters linjen, i sentrum av målet. Alle spillerne unntatt den som tar sparket må være minst 5 meter fra straffesparket. Det tas ikke straffespark i klassene 6-8 år.

Innspark (gjelder i klassene 9-12 år)

Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra innspark.

 1. Spilleren som skal ta innsparket må ha standbenet på eller utenfor sidelinja.

 2. Ballen skal ligge i ro på linja.

 3. Motspiller må være minst 5 meter fra ballen.

 4. Er ikke sparket tatt innen 4 sekunder overtar motstander innsparket.

 5. Berører den som tok innsparket ballen igjen før den blir berørt av en annen spiller,skal det dømmes indirekte frispark. Skjer forseelsen innenfor straffesparkfeltet skal det indirekte frisparket tas fra nærmeste punkt på 6-meter-linja.

 6. For miniputt-og lilleputtklassene: Når hele ballen går utover sidelinja skal det tas innspark. Ved feil spark skal dommer veilede og la spilleren ta nytt innspark.

 7. Innspark skal betraktes som spark med tanke på tilbakespillregelen.

 

 

Målspark (gjelder i klassene 9-12 år)

Målspark erstattes med målkast. Dette kan kun utføres av målvakten som:

 1. Må stå innenfor eget straffesparkfelt.

 2. Må sette ballen i spill innen 6 sekunder.

 3. Målvakt kan kaste og/eller sparke ballen over midten når den er i spill. Ved målkast må ballen kastes ut, ikke sparkes. Målvakt kan fortsatt kastes over midten.

Straff (gjelder i klassene 9-12 år)

 1. Blir ballen berørt av med-eller motspiller før den har kommet utenfor 6-meter-linjen skal målkastet tas om.

 2. Bruker målvakten mer enn 6 sekunder for å få ballen i spill tildeles motstanderen et indirekte frispark fra det nærmeste punktet på 6-meter-linjen.

 3. Dersom målvakten etter å ha satt ballen i spill, får et tilbakespill fra medspiller kan han ikke ta den i hendene. Gjør han det,tildeles motstanderen et indirekte frispark fra det nærmeste punktet på 6-meter-linjen.

Når mål gjøres

Mål kan ikke gjøres fra avspark eller innspark. Målvakt kan heller ikke score mål i motstanderens mål fra målkast eller kaste ballen i mål når den er i spill.

Hjørnespark (gjelder i klassene 9-12 år)

Motspillerne skal være minst 5 meter fra ballen.

Straff

 1. Blir ikke hjørnesparket korrekt utført skal det tas om.

 2. Om ikke hjørnesparket er utført inne 4 sekunder, tildeles motstanderen et indirekte frispark.

Merknader

4 sekunders regelen

Hensikten med denne regelen er at spillet skal settes hurtig i gang etter stans i spillet. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet.Som en rettesnor gjelder : fra det tidspunkt spilleren/laget kan sette ballen i spill og til den blir satt i spill,  skal det ikke gå mer enn 4 sekunder. Her må det tas hensyn til alder og ferdigheter i de yngste klassene. 4 sekunder gjelder også for keeperen.  

Neste A-kamp

Sesong avsluttet
 

4. divisjon 2018

1. Strindheim 22 55
2. NTNUI 22 52
3. Orkla 2 22 33
4. Kvik 22 33
5. Nardo 2 22 32
6. Hitra 22 32
7. Charlottenlund 22 31
8. Meldal 22 29
9. KIL/Hemne 22 29
10. Røros 22 24
11. Tydal 22 18
12. Støren 22 11

Neste Kvik 2-kamp

Sesong avsluttet

 

Kretsmesterskap 2018

Kvartfinale: Støren 2/Sokna - Kvik 2 0-6
Semfinale: Kvik 2 - Utleira 4-3
Finale: Verdal 2 - Kvik 2 1-5

6. divisjon 2018

1. Kvik 2 16 48
2. Jonsvatnet 16 35
3. Trygg/Lade 2 16 26
4. Freidig 16 25
5. Tiller 16 22
6. Bratsberg 16 20
7. Flerkulturelt 16 20
8. Utleira 2 16 12
9. Leinstrand 16 1