Spilleregler

Banen
Hver binge er 10 m. bred og 15 m. lang.
Målene er ca. 120 cm brede og 95 cm høye.

Kampavvikling

Treer(3 spillere uten keeper):


NFF anbefaler spillertropp på 5 spillere.

Hvert lag spiller minst 3 kamper på 15 minutter uten pause. 

Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet.

Kampene startes og avsluttes ved felles start- og sluttsignal for alle kampene samtidig.
Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 3 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for å være klar ved riktig bane i god tid før kampstart.
Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat.

Femmer(4 spillere og 1 keeper)

NFF anbefaler spillertropp på 7 spillere.

Hvert lag spiller minst 3 kamper på 15 minutter uten pause.

Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet.

Kampene startes og avsluttes ved start- og sluttsignal for alle kampene.
Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 2 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart.
Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat.

Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner:


Viser til Norges Fotballforbund sin hjemmeside: http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2015/Barnefotball/regler-barnefotball-nett.pdf

 

 

INSTRUKS FOR HALLENE

Ved hver garderobe i kjelleren skal navnene på de lag som skal skifte i de respektive garderobene oppslått. Vennligst hold orden i garderobene.

Legg ikke igjen verdisaker i garderobene - vi tar ikke ansvaret for at eiendeler eller penger kommer bort. Gjenglemte eiendeler tar vi vare på ut Mai måned.

Det er forbudt å krysse banen og drive oppvarming langs banen under kamp.

Det er bare 2 min pause mellom hver kamp og lagene må være snare til å komme på banen før egen kamp.

Sko med sorte såler er strengt forbudt. 

PREMIERING

Alle deltakere får tildelt statuett.

SPILLESYSTEM

I klassene for 6-12 år spilles minimum med 3 kamper i puljer på 4 lag uten sluttspill.

PROTESTER

Protester skal være skriftlig og må innleveres stevnekontoret senest 30 minutter etter kampslutt. Sekretariatet skal ha beskjed senest 5 minutter etter kampslutt om at protest vil bli innlevert. Protestgebyr er kr. 200,-. Protestgebyret tilbakebetales hvis protesten taes til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

JURY

Leder: Roar Stubbe

Dersom du ønsker kontakt med juryen, ta først kontakt med sportslig ansvarlig eller stevnekontoret.